Logo

Vytvořím profesionální logo pro vaši firmu, značku, produkt, organizaci či událost. Dobré logo by mělo být jednoduché

a zapamatovatelné. Mělo by vystihnout esenci vaší značky;

její hodnoty, činnost a vizi. Logo dodávám ve všech potřebných formátech a s neomezenou licencí.

Jak probíhá tvorba

1) Sběr informací

 • Zašlu vám dotazník, abych získal co nejpřesnější představu.

 • Některé detaily možná bude dobré probrat po telefonu. Můžeme se sejít i osobně.

2) Generování nápadů

 • Pomocí různých technik budu hledat nápady a myšlenky.

 • Ty nejlepší nápady jsou často zároveň nejjednodušší, jakoby samozřejmé a přitom originální.

3) Skicování

 • Vybrané nápady si nanečisto nakreslím.

 • Postupně je vylepšuji, některé nápady opustím.

4) Realizace prvotního návrhu (návrhů)

 • Nyní provedu překreslení do digitální podoby (tzv. vektorizace).

 • V této fázi už vám představím hrubý návrh či návrhy k posouzení.

5) Finišování

 • Probíhají případné korekce, návrh se dolaďuje a zraje.

 • Po schválení finálního návrhu přichází na řadu platba. (Ceník služeb)

6) Předání souborů

 • Logo dodávám v nejpoužívanějších rastrových (png, tiff, jpeg) a vektorových (pdf, svg...) formátech.

Celý proces trvá zpravidla jeden až dva týdny.

Grafický manuál (logomanuál)

Logomanuál je návod k použití loga a měl by patřit ke každému kvalitnímu logu, obzvláště ve větších firmách a organizacích. Obsahuje podrobné informace o použitém fontu a barvách a pokyny, jak logo používat a naopak jakým použitím bychom logo takříkajíc "zabili". Také ukazuje jaké varianty loga jsou vhodné.

Využijí jej všichni, kteří s logem budou pracovat, tedy grafici a také lidé v marketingovém oddělení. 

Zajišťuje, aby značka působila vizuálně jednotně napříč všemi médii. Právě to jeden ze zásadních faktorů, proč se nám některá loga světových značek tak úspěšně vryla do paměti.

Copyright © 2020 OsobníGrafik.cz