top of page

Logo

Vytvořím profesionální logo pro vaši firmu, značku, produkt, organizaci či událost. Dobré logo vám pomůže vybudovat nezaměnitelnou značku. Logo dodávám ve všech potřebných formátech a s neomezenou licencí.

Jak probíhá tvorba

1) Sběr informací

 • Zašlu vám dotazník, abych získal co nejpřesnější představu.

 • Některé detaily možná bude dobré probrat po telefonu. Můžeme se sejít i osobně.

2) Generování nápadů

 • Pomocí různých technik budu hledat nápady a myšlenky.

 • Ty nejlepší nápady jsou často zároveň nejjednodušší, jakoby samozřejmé a přitom originální.

3) Skicování

 • Vybrané nápady si nanečisto nakreslím.

 • Postupně je vylepšuji, některé nápady opustím.

4) Realizace prvotního návrhu (návrhů)

 • Nyní provedu překreslení do digitální podoby (tzv. vektorizace).

 • V této fázi už vám představím hrubý návrh či návrhy k posouzení.

5) Finišování

 • Probíhají případné korekce, návrh se dolaďuje a zraje.

 • Po schválení finálního návrhu přichází na řadu platba. (Ceník služeb)

6) Předání souborů

 • Logo dodávám v nejpoužívanějších rastrových (png, tiff, jpeg) a vektorových (pdf, svg...) formátech.

Celý proces trvá zpravidla jeden až dva týdny.

Grafický manuál (logomanuál)

Logomanuál je návod k použití loga a měl by patřit ke každému kvalitnímu logu, obzvláště ve větších firmách a organizacích. Obsahuje podrobné informace o použitém fontu a barvách a pokyny, jak logo používat a naopak jakým použitím bychom logo takříkajíc "zabili". Také ukazuje jaké varianty loga jsou vhodné. Zajišťuje, aby značka působila vizuálně jednotně napříč všemi médii. Právě to jeden ze zásadních faktorů, proč se nám některá loga světových značek tak úspěšně vryla do paměti.

Využijí jej všichni, kteří s logem budou pracovat, tedy grafici a také lidé v marketingovém oddělení. 

bottom of page